Aanbod

Beste mensen,

Hierbij het aanbod van cursussen in het najaar van 2023.

Het aanbod bestaat uit 3 cursusopties:

Cursussen Vaeshartelt

Tijd
Maandagavond van 19.45 tot 22.00 uur
(pauze met drankje van 15 minuten)

Aantal bijeenkomsten
10

Aanmelden
Via het contactformulier onderaan deze pagina of via van.prooijenpetra@gmail.com

Kosten
10 bijeenkomsten: € 205,-

Data
11 september
18 september
25 september
9 oktober
23 oktober
6 november
13 november
27 november
11 december
18 december

Reserve data
2 oktober
30 oktober
4 december

De cursus is opgezet rond de ontwikkelingen in de kunst in het begin van de twintigste eeuw.

Het verhaal begint met het Fauvisme in Frankrijk en het Expressionisme in Duistand.

We bekijken de invloed van de Afrikaanse kunst op de ontwikkeling van het modernisme en bespreken het kubisme.

De grote kunstenaars Matisse en Picasso krijgen daarbij elk een eigen avond toebedeeld.

Vervolgens bekijken we de wijze waarop beweging verbeeld is door de Italiaanse futuristen.

Ook de ontwikkeling in de dans en het Ballet Russes van Diaghilev heeft grote invloed op de beeldende kunst.

Er is vervolgens ook veel aandacht voor de ontwikkeling van Abstractie in de jaren 10.

Interessant daarbij is dat het vaak vrouwelijke kunstenaars zijn die de Avant-garde hebben aangevoerd. We onderzoeken de beweegredenen van kunstenaars om te komen tot abstractie en maken daarbij ook uitstapjes naar de ontwikkeling van de muziek en de film.

We eindigen de cursus met de periode net na de eerste Wereldoorlog.

Tijd
Woensdagmorgen van 10.00 tot 12.15 uur
(pauze met drankje van 15 minuten)

Aantal bijeenkomsten
8

Locatie
Buitenplaats Vaeshartelt
Combinatiezaal 10, 11, 12 of zaal 1

Aanmelden
Via het contactformulier onderaan deze pagina of via van.prooijenpetra@gmail.com

Kosten
8 bijeenkomsten: € 164,-

Data
13 september
27 september
11 oktober
25 oktober
8 november
29 november
13 december
20 december

Reserve data
4 oktober
1 november
6 november

De cursus heeft acht bijeenkomsten. Dat is uitzonderlijk want normaal gesproken zijn het er tien.

Acht dit keer omdat de cursus het einde markeert van een cyclus die ooit begon bij het allereerste afbeeldingen die de mens maakte.

In onze vorige cursus (voorjaar 2023) waren we geëindigd met de Amerikaanse Action Painters en Colorfield painters. Na een korte introductie begint de cursus met de Expressieve Cobrabeweging en Tachisme in Europa. Dan komt al snel reactie op dit expressionisme, de Hard Edge en de Minimal art. (vooral dan weer in de VS)

Daarop volgen de Optical art en de Conceptuele kunst.

Ontwapenend in deze abstracte zoektocht naar essentie is de reactie van de Pop Art in de VS.

We bekijken de Engelse Pop Art en de Franse variant (Nouveau Realisme). Een gevolg van de invloed van de Pop Art is de hyperrealistische en fotorealistische kunst van de jaren 70.

Verder is er aandacht voor Land Art en Site Art, Performance kunst en hedendaagse tendensen.

Een hele ochtend is gereserveerd voor contemplatie in de kunst. (Slo-art en rust….)

Speciale aandacht is er ook voor het Postmodernisme. Deze stijl openbaart zich in de beeldende kunst en vormgeving, maar ook in de architectuur. Daar bespreken we de postmoderne en altermoderne visies op bouwkunst ten opzichte van de internationale stijl.

Het wordt een zeer afwisselende cursus waarbij u echt wel bijzondere ontdekkingen zult doen.

ZOOM-lezingen

De Zoomlezing zijn op allemaal op dinsdagavond. Ze zijn live, maar worden ook opgenomen. Indien u een cursusdag mist kunt u de opname terugkijken.

Tijd
Dinsdagavond 20.00 tot 21.30 uur

Aantal bijeenkomsten
6

Aanmelden
Via het contactformulier onderaan deze pagina of via van.prooijenpetra@gmail.com

Kosten
6 bijeenkomsten: € 54,-

Platform
ZOOM

Data
19 september
3 oktober
10 oktober
24 oktober
31 oktober
7 november

Tijdens deze minicursus over ruimte als beeldaspect krijgt u inzicht in de wijze waarop kunstenaars omgingen met de illusie van ruimte-uitbeelding.

Bij de alleroudste grotschilderingen is al te zien dat kunstenaars de plasticiteit van de vorm als uitgangspunt nemen voor de verbeelding.

We zullen kijken naar voorbeelden uit de kunstgeschiedenis van de ontwikkeling van de plasticiteit, de overlapping en de verkorting.

We zullen zien dat de ontdekking van het atmosferisch perspectief voorafgaat aan de ontdekking van het echte lijnperspectief dat in de 15de eeuw wordt bedacht en bewezen.

Hierdoor was men vanaf de renaissance in staat om de schijnbare verkleining in de diepte te construeren. We bekijken de vroege voorbeelden van perspectief en zullen zien dat deze constructiemethode leidt tot zeer complexe weergave van ruimte in de gewelfschilderingen in de 17de eeuw.

In de Hollandse schilderkunst waren de zogenaamde perspectieven zelfs een genre op zich.

We zullen de werkwijze van Pieter Saenredam vanuit dit genre uitgebreid bespreken.

Heel apart zijn de weergegeven ruimtes in panorama’s in de 19de eeuw. Het beroemde panorama van Mesdag vormt daarbij een perspectivisch hoogtepunt.

In de moderne en hedendaagse kunst zijn ook zeer indrukwekkende voorbeelden van ruimte illusie te zien. We bespreken de litho’s van M.C. Escher en de Optical art ruimtes van hedendaagse kunstenaars.

U hoeft niet over voorkennis of wiskundige kennis te beschikken om deze cursus goed te kunnen volgen. De verhalen zijn verdiepend maar ook toegankelijk.

Bovendien kunt u de opname ook later nog eens bekijken.

Cursuslocatie

Er is ruim parkeergelegenheid en de buitenplaats is ook heel goed bereikbaar middels een wandeling door het bospad vanaf het treinstation Maastricht Noord.

De cursus op de woensdagmorgen bestaat traditiegetrouw uit een grotere groep mensen dan de cursus op de maandagavond. Op woensdagen zitten we meestal in zaal 10, 11 en 12 (grote samengevoegde zaal). Echter, soms zitten we in zaal 1. De maandaggroep is gepland in zaal 13.

Buitenplaats Vaeshartelt
Weert 9
6222 PG
Maastricht

Kosten & inschrijving

Deelname aan de 10 bijeenkomsten van de maandagavond-cursus kost € 205,-

Deelname aan de 8 bijeenkomsten op de cursus van de woensdagmorgen kost € 164,-

Deelname aan de 6 bijeenkomsten via livestream ZOOM kost € 54,-

U kunt zich inschrijven voor de cursussen door een mail te sturen naar Petra van Prooijen, met vermelding van de titel van de cursus of ZOOM-lezingreeks: van.prooijenpetra@gmail.com. U kunt zich ook aanmelden met onderstaand contactformulier. Doet u dat alstublieft spoedig, u krijgt dan ook snel antwoord als u erbij zit.

Betalingen dient u te voldoen voor aanvang van de cursus. Ons rekeningnummer is NL20INGB0003727467 t.n.v. A. van Prooijen en P. van Prooijen-Pakvis.

Gelieve bij de betaling te vermelden voor welke cursus u betaalt en uw naam indien die verschilt van de naam op het rekeningnummer. Dat maakt onze administratie gemakkelijk.